Vodní svět je náš, DiCaPac!
podvodní a ochranná pouzdra pro fotoaparáty, zrcadlovky, telefony a MP3 přehrávače
reklamační podmínky

Reklamační podmínky


Postup při reklamaci, příjem, výdej oprav:
Produkty DiCAPac je možné předat k posouzení o uznání reklamace v rámci záruční doby osobně nebo je zasílat na adresu reklamačního oddělení. Produkty DiCAPac doporučujeme zasílat v originálním balení nebo jinak bezpečně zabalené.

K opravě je nutné vždy uvádět:
      • přesnou specifikaci problému který se vyskytl,
      • přesnou dodací adresu pro zpětné zaslání,
      • e-mailovou adresu a telefonické spojení, nejlépe mobilní číslo (zrychlí a usnadní komunikaci)

Reklamace zaslané na adresu reklamačního oddělení jsou zasílány zpět na uvedenou dodací adresu zákazníka kamkoliv v rámci České a Slovenské republiky výhradně Expresní balíkovou službou Professional Parcel Logistic (PPL). Proto je také vhodné uvést při předávání reklamace do servisu číslo mobilního telefonu zákazníka. Kurýr PPL si tak může se zákazníkem domluvit přesné dodání až do domu nebo do zaměstnání. Na základě osobního vyžádání je možné zaslat na uvedenou dodací adresu i reklamace přijaté osobně na adrese servisu.

Cena za doručení:
V případě záruční opravy servis zasílá zákazníkovi zásilku ZDARMA.

Záruční doba a doba pro vyřízení reklamace:
Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Doba pro vyřízení reklamace se řídí dle obchodního zákoníku (dle podmínek společnosti Penta CZ s.r.o.) anebo dle občanského zákoníku a to v zákonné lhůtě max.30 dnů.

Na co se nevztahuje záruka:
Záruka se nevztahuje na vady prokazatelně způsobené třetí stranou, tedy zákazníkem. Mezi takové se počítá zejména poškození pádem, nárazem, protržením nebo jiným nepřiměřeným zacházením, které je v rozporu s běžným používáním nebo v rozporu s návodem k obsluze. Poškození neodbornými zásahy nebo nepřípustnými úpravami.